Libero Leisure Careers voldoet aan de normering arbeid!

Libero Leisure Careers heeft met trots de Verklaring van registratie ontvangen van Stichting Normering Arbeid. Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en beoordeeld op goed werkgeverschap. Een juiste personeelsregistratie en verloning, goede werkprocessen en tijdige afdracht van de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting worden onder andere beoordeeld.

Een belangrijk certificaat dat is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Voor onze inleners geldt een fiscale vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkheid. Wanneer inleners werknemers inlenen van Libero Leisure Careers worden zij door de Belastingdienst niet aansprakelijk gesteld voor niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting.

www.normeringarbeid.nl 

Menu