Diensten

Juridisch
werkgeverschap

Als ondernemer wil je je vak uitoefenen, met je bedrijf bezig zijn en laten groeien. Je wilt goed zijn voor je medewerkers en als werkgever wil je je zaken goed geregeld hebben.

Libero regelt het voor u. Wij geven uw bedrijf de flexibiliteit die u wilt en die bij u past. Door het Juridisch werkgeverschap uit handen te geven, bent u meer of minder flexibel of combineert u de mogelijkheden die er zijn.

Wat wij u, hoe dan ook, uit handen nemen is de vaak tijdrovende personeels- en salarisadministratie, het bijhouden van continue wijzigingen in CAO en in wet- en regelgeving, het goed willen antwoorden op soms lastige vragen van medewerkers, het goed naleven van de regels van Wet Verbetering Poortwachter als u een zieke medewerker hebt en een duidelijke structuur in alles wat met Goed Werkgeverschap te maken heeft. En dat kan op een aantal manieren; de keuze is aan u.

Wilt u Juridisch werkgeverschap met flexibiliteit?

Bij Uitzenden bent u maximaal flexibel in de inzet van
arbeidsuren en beweegt u mee met de bedrijfsdrukte; voor een kortere of langere periode. Bij Detacheren krijgt de medewerker een contract aangeboden voor een langere periode en met een bepaald aantal uren. Flexibel en toch ook een bepaalde mate van zekerheid voor zowel u als uw medewerker.

Heeft u medewerkers die al langere tijd bij u werken?

Bij Payroll neemt Libero ook het Juridisch werkgeverschap over en nemen wij u alle zorgen uit handen. Uw medewerkers krijgen een arbeidsovereenkomst volgens de reguliere WAB wetgeving en alle administratieve taken en zorgen worden geregeld.

Libero Uitzenden
 • Juridisch werkgeverschap bij Libero;
 • Salaris en beloning volgens de CAO bedrijf;
 • Arbeidsvoorwaarden volgens CAO NBBU;
 • Pensioenvoorziening STIPP;
 • Flexibiliteit volgens NBBU fasen systeem (tot 4 jaar);
 • Uitzenden
  • Maximale flexibiliteit in inzet van arbeidsuren;
  • Meebewegen met bedrijfsdrukte;
  • Kortere of langere periode;
 • Detacheren
  • Een arbeidsovereenkomst voor langere periode;
  • Urenafspraak;
  • Flexibel maar toch een mate van zekerheid;
 • Allocatie – Werving & Selectie – door Libero;
 • Facturatie per medewerker per gewerkt uur;
 • Geen risico bij ziekte en arbeidsrecht;
 • Back office totaal door Libero;
 • Up to date in wet- en regelgeving.
Libero Payroll
 • Juridisch werkgeverschap bij Libero;
 • Salaris en beloning volgens de CAO bedrijf;
 • Arbeidsvoorwaarden volgens CAO bedrijf;
 • Pensioenvoorziening pensioenfonds Recreatie / Horeca;
 • Reguliere arbeidswet volgens keten systeem (3 contracten in 3 jaar;
 • Allocatie – Werving & Selectie – door bedrijf (of separaat door Libero);
 • Facturatie per medewerker per maand / 4 weken;
 • Geen risico bij ziekte en arbeidsrecht;
 • Back office totaal door Libero;
 • Up to date in wet- en regelgeving.