Diensten

Administratieve
ondersteuning

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zelf Juridisch werkgever te zijn en te blijven.

Maar ook dan moet het “gewoon” goed geregeld zijn. Of het nu gaat om salarisadministratie of ziekteverzuim; fouten wil je niet maken want daarmee tref je direct je medewerker. En het kost vaak veel tijd om het weer op te lossen; tijd die je beter in je bedrijf kunt steken.

Libero geeft je het vertrouwen dat zaken goed geregeld worden. We bespreken vragen die er zijn rondom personeelszaken en bekijken welke issues er zijn. We geven een passend antwoord en adviseren hoe zaken op te zetten of aan te pakken.

Èn we signaleren of anders gezegd: we zitten u achter de broek als zaken niet op tijd aangeleverd of geregeld worden. Zaken die bepaald zijn in CAO of wetgeving, maar ook een arbeidsovereenkomst die niet ondertekend is.

Zoals gezegd: het moet “gewoon” goed geregeld zijn!

 • Juridisch werkgeverschap bij bedrijf;
 • Salarisadministratie
  • Verzorgen salarisadministratie en verloningsprocedure;
  • Verzorgen van een systeemportal (inzien loongegevens);
  • Verzorgen aangifte premies pensioenfonds en verzekeringen;
  • Aanleveren van loonstaten;
  • Aanleveren van een betalingsbadge;
 • Nieuwe medewerkers  Verzamelen van gegevens;
  • Opmaken van documenten (arbeidsovereenkomst, loonheffing, arbo-check, verzuimreglement);
  • Verzorgen van de on-boarding procedure;
 • Signalering en opvolging
  • Afloop en verlengen van contracten;
  • Toepassen van CAO en bedrijfsregelingen;
  • Toepassen van wetgeving;
 • HR zaken
  • Opstellen modellen: functieprofiel, beoordelings- en funcitoneringsgesprek, einde dienstverband, vaststellingsovereenkomst, huishoudelijk reglement;
  • Voeren van persoonlijke gesprekken, arbeidsconflict, exitgesprek;
  • Verzuimmanagement / (ondersteuning) casemanagement (Wet   Verbetering Poortwachter).